Verantwoording

Programma's
Voor elk programma of deelproject leggen we bij aanvang vast wat de wederzijdse verplichtingen zijn zoals looptijd, betalingsfrequentie en de jaarlijkse inhoudelijke en financiële verantwoording.

Geldzendingen gaan per kwartaal, via de Stichting Solidair met India van de Abdij van Berne. Dit als extra controle en om kosten te besparen.

Jaarlijks bezoeken meerdere leden van het bestuur de projecten.

Geen strijkstok
De bestuursleden van de stichting Medisch Werk Mumbai worden niet financieel tegemoet gekomen voor hun inzet, vragen geen onkostenvergoeding en dragen zelf de kosten van reizen.
De programmaleiders in India behoren tot een religieuze orde en hebben daardoor geen betaling nodig uit het programma. Hierdoor kunnen wij realiseren dat 99% van elke gedoneerde euro direct lokaal ten goede komt aan de programma's.

Controle
Jaarlijks controleert een externe kascommissie het financieel jaarverslag.

Jaarverslag
Donateurs krijgen elk jaar het jaarverslag van alle activiteiten van de stichting, zowel inhoudelijk als financieel.