Jewargi - Birds Heal

Het platteland van Noord Karnataka is op medisch gebied één van de meest achtergebleven gebieden van Zuid-Oost Azië volgens de Verenigde Naties. Daarom startten we in 2004 met BIRDS HEAL en maakten basisgezondheidszorg mogelijk voor de allerarmsten op het platteland rond Jewargi (nabij Gulbarga). BIRDS HEAL wordt gerund door de Brothers of the Sacred Heart en is het meest omvangrijke programma dat onze stichting ondersteunt.

Theresa Hospital
In 2010 lieten we een klein ziekenhuis plus revalidatiecentrum bouwen voor de allerarmsten, het Theresa Hospital. Er is een afdeling voor aids/tuberculose patiënten, een polikliniek voor basisgezondheidszorg met medische en sociale outreach programma's in de omliggende regio van 90 dorpen. Het ziekenhuis hebben we voorzien van een laboratorium, röntgenapparatuur en een apotheek. Inmiddels worden er jaarlijks 7.500 patiënten geholpen.

In het Theresa Hospital is er speciale aandacht voor hiv/aids patiënten. Zij verblijven vaak langere tijd in het ziekenhuis na het stellen van de diagnose, na een terugval of ontwikkeling van tuberculose. Zo kunnen ze lichamelijk aansterken, raken ze doordrongen van het regime van dagelijks medicijnen innemen en krijgen ze informatie over leven met hiv. Tevens is er aandacht voor de psychische en sociale belasting die een chronische ziekte met zich meebrengt.

Fysiotherapiecentrum
Onze stichting verzorgt fysiotherapie voor volwassenen en kinderen. Tijdens medical camps en voorlichtingsprogramma's in de 90 omliggende dorpen van Jewargi, worden patiënten opgespoord, doorverwezen naar het fysiotherapiecentrum van BIRDS HEAL of geholpen bij training thuis. Daarbij spelen ouders en familie een belangrijke rol. Naast aangeboren afwijkingen, helpen we patiënten om te herstellen na een verkeersongeval of hersenletsel (beroerte, hersenvliesontsteking). Het fysiotherapiecentrum biedt daarnaast ondersteuning met correctieve hulpmiddelen, aanvragen voor huisvesting, een gehandicaptenpas, scholing etc.

Revalidatie kinderen
Verder zijn we een revalidatieprogramma gestart voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, waarbij het doel is deze kinderen een plaats in de maatschappij te bieden. Daar worden bijvoorbeeld de kinderen met klompvoetjes zeer succesvol behandeld en begeleid. In 2016 ondersteunden we de bouw van het Children With Disability Centre (CWD). Dit richt zich op kinderen met een meervoudige beperking en hebben we vanaf 2019 overgedragen aan de Stichting Special Care Gulbarga, waarmee we nauw samenwerken.

Medical camps
De artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers van BIRDS HEAL bezoeken regelmatig de omliggende regio van 90 dorpen. De arts verzorgt een gratis spreekuur, geeft benodigde medicatie en laat op indicatie bloed afnemen voor laboratoriumonderzoek, onder andere op hiv. De maatschappelijk werkers gaan mee om te zien wat er speelt in de dorpen en geven voorlichting. Tevens zorgen zij ervoor dat zieke mensen of gehandicapte kinderen naar het spreekuur komen voor behandeling of verwijzing. We hebben meerdere ambulances geschonken, die kunnen worden ingezet tijdens deze medical camps, bij preventieprogramma's en patiëntenvervoer.

Streetshows en rally's
Maatschappelijk werkers van BIRDS HEAL bezoeken scholen in de dorpen om voorlichting te geven en de kinderen gaan aan de slag met het maken van spandoeken en borden voor een rally (demonstratieve optocht door de straten) die leidt naar een streetshow. Midden op straat of op een plein worden via zang en toneelspel de risico's van hiv/aids, het belang van hygiene, de mogelijkheden voor behandeling van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen uitgebeeld. Een effectieve manier om de veelal analfabete volwassenen te bereiken.

Ziekenhuis voor de middenklasse
Op dit moment laten we aan de rand van Jewargi een nieuw klein ziekenhuis bouwen voor de middenklasse die betaalt voor de medische zorg. Met de opbrengsten hiervan, kunnen we het Theresa Hospital voor de allerarmsten (blijven) financieren. Projecten kunnen immers alleen zelfvoorzienend en toekomstbestendig zijn, als ze geld genereren.